NovostiStranica 15 od 15

Randman u 2010. godini bio je 11,18%

paisuca, pisak, udruga, masline, urod maslina, randman, maslinovo uljeI pored velikih kiša pred berbu i za vrijeme berbe maslina u 2010. godini randman je veći nego godinu dana ranije. U periodu od 10.listopada do 10. studenog na više uljara analizirane su 33 prerade na kojima je prerađeno 14.275 kg maslina i dobiveno 1.596 l ulja. Prosječan randman je 11,18 %. Za isti period prethodne godine randman je bio 9,9%. Najveći randman je bio u drugoj dekadi od 20. do 31. listopada i to 11,45% dok je od 1. do 10. studenog iznosio 9,36%.

Komentari(1) Pročitaj više >>

Visoka cijena prerade maslina

Već godinama država propagira i potiče razvoj maslinarstva kao jedan od najvećih potencijala i prirodnih resursa Mediterana kojem i mi pripadamo. To je rezultiralo sadnjom novih maslinika, koji se svake godine znatno povećavaju, no još nisu dosegli razinu koja je nekad postojala. Jedan od bitnih čimbenika razvoja maslinarstva je i cijena prerade koja je po našem mišljenju previsoka, a samim tim i destimulativna. Prije otprilike 4-5 godina cijena prerade na priobalnom području bila je 1 kuna za 1 kilogram dok su državni poticaji za maslinare u upisniku iznosili također 1 kunu za 1 kilogram. I umjesto da se taj trend nastavi, događaju se dijametralno suprotne stvari. Cijena prerade raste dok poticaji padaju.

Komentari(0) Pročitaj više >>

Komentari i odgovori

UŽEGLA - UPALJENA ULJA Upaljena su ulja dobivena od upaljenih plodova masline zbog čuvanja maslina u vodi, moru, vrećama ili hrpama. Upaljenost može biti dodatno pojačana mehaničkim oštećenjima ploda ili ubodom insekata. Užegao okus i miris javlja se kod ulja u kojima je izražen autooksidacijski proces, a ovaj proces između ostalog uzrokuje dugotrajniji dodir ulja sa zrakom. Užeglost je krajnja faza kvarenja ulja. Užegao okus i miris karakterističan je za stara ulja, ali se može osjetiti i kod mladih ulja kao posljedica neadekvatne pripreme postrojenja na početku kampanja prerade maslina, (ako nisu postrojenja dobro očišćena od ostataka prethodne prerade ili ostataka sredstava za konzerviranje postrojenja).

Komentari(0) Pročitaj više >>Stranica 15 od 15