Akcije udruge

Vađenje sadnica s regeneriranih stabala

Na parceli Borak u Pisku kod Nedjeljka Fistonića 12. travnja 2011. organizirana je akcija vađenja sadnica Paićuše. Dio parcele je izgorio u požaru, nakon čega su masline regenerirane, te su navrnuti svi izbojci koji su za to bili pripremljeni.

Na svakom stablu ostavljen je jedan najbolji navrtak dok su ostali navrtci izvađeni i presađeni u kontejnere.

Comment Komentari (0) Share

Komentari
Nema komentara