Savjeti maslinarima

Ekologiji prijateljska zaštita masline od napada maslinine muhe

Ekologiji prijateljska zaštita masline od napada maslinine muheMaslinu napada preko stotinu štetnih vrsta kukaca, od kojih su samo dvije vrste opasnost za sve maslinike. Prva štetna vrsta je maslinina muha Bactrocera oleae Gmel., a drugi štetnik je maslinin moljac Prays oleae Bern. Puno je veći broj parazitoidskih, predatorskih i indiferentnih vrsta. Npr., preko 40 korisnih kukaca koji žive u krošnji masline su prirodni neprijatelji maslinina moljca, a također i maslinina muha ima veliki broj svojih prirodnih neprijatelja. Za razliku od drugih poljoprivrednih kultura maslinin agro-ekosustav je stabilan uslijed ekstenzivnog (tradicionalnog) načina uzgoja masline, dugogodišnje primjene ekološki prihvatljivih mjera zaštite masline iz sustava integrirane zaštite bilja kao i zbog specifičnih odnosa između i unutar korisnih i štetnih vrsta kukaca. Ta stabilnost tj. nenarušenost agro-eko sustava masline je dobar temelj za uvođenje ekološke iili prikladnije rećeno "okolišu prijateljske proizvodnje".

U zakonskim odrednicama propisana su sredstva za zaštitu bilja koja se mogu koristiti u navedenom sustavu proizvodnje, pa tako i u maslinarstvu. Međutim, među njima postoje i takva koja mogu narušiti i narušavaju stabulnost agro-ekosustav masline. Također neka sredstva u ovisnosti o raznim vanjskim prirodnim čimbenicima ispoljavaju manju ili veću učinkovitost na neke štetnike masline. Stoga u ovom članku dat je vrlo kratki prikaz karakteristika pojedinih sredstava koja se mogu koristiti u prijelaznom razdoblju i u ekološkoj proizvodnji maslina, a u okviru mjera i metoda zaštite masline od napada maslininih štetnika sa posebnim osvrtom na maslininu muhu.

Biopesticidi

- Biopesticide čine prirodni neprijatelji štetočinja i prirodni pesticidi. Maslininu muhu napada nekoliko parazitskih osica. Biološko suzbijanje navedenog štetnika zahtjeva očuvanje prirodnih uvjeta u krošnji masline za razvoj udomaćenih parazitskih osica, mogučnost njihovog uzgoja u laboratoriju i ispuštanje u maslinike te introdukciju prirodnih neprijatelja iz drugih različitih uzgojnih klimata. Dosadašnja provedena znanstvena istraživanja suzbijanja maslinine muhe pomoću njezinih prirodnih neprijatelja nažalost su pokazala da njihova korisna uloga još ne daje zadovoljavajući gospodarski učinak.

- Prirodni ili botanički insekticidi su proizvodi kemijskih procesa koji se odvijaju u raznim biljkama, a najčešće biljkama služe da bi se obranile od napada štetnika.. Neki od tih spojeva su toksični za štetnike, a neki imaju svojstvo odbijanje štetnika od hrane. Kako su prirodnog podrijetla i prisutni u okolišu, općenito je mišljenje da su ekotoksikološki prihvatljiva. Međutim za otrovnost nije važno podrijetlo spoja nego njegovo djelovanje. Mnogi od njih su neznatno opasni za toplokrvne životinje, ali primjenjeni u zaštiti masline imaju negativni utjecaj na korisne kukce. Smanjenjem brojnosti korisnih kukaca, povečava se brojnost štetnih kukaca. Stoga, u svezi navedenog, u nekim slučajevima mogu prirodni insekticidi biti jednako opasni kao sintetski insekticidi. Npr. to se odnosi na piretrin koji se dobiva mljevenjem cvjetnih glavica dalmatinskog buhača (Chryshantemum cinerariefolium var. dalmaticum). Nadalje prašak dobiven mljevenjem korijenja tropsih leguminzoznih biljaka (Derris i Tephrosia) sadrži kemijski spoj sa insekticidnim djelovanjem rotenon. Navedenoj grupi pripada i kontaktni insekticid kvazija, dobiven iz bilja Quassia amara, Picrasma excelsa i dr. Biološku ravnotežu u krošnji masline može poremetiti i uporaba kalijevog sapuna. Otopina kalijevog sapuna, po starom receptu od 2 do 4 kg u 100 l vode, učinkovito guši štetne kukce.

Biotehnička sredstva

- Atraktanti su kemijski spojevi čije pare podražavaju osjetila kukaca i time ih privlače na taj spoj. Dijele se na hranidbene i seksualne atraktante. Primjena atraktanata u maslinarstvu ima dvije različite namjene. Jedna namjena je privlačenje štetnika radi kontrole njegove brojnosti i utvrđivanja vremena njegovog suzbijanja, a druga namjena je korištenje njihovih svojstava u cilju zaštite masline.

Hranidbeni atraktanti (Buminal, proizvodnji u zaštiti masline od napada maslinine muhe. U posebne posude (tipa Mc Phail) ulije se otopina hranidbenog mamca i otopina jednog sintetskog piretroida. hranidbena tvar namami muhu u posudu, a insekticid je ubije. Navedena metoda je vrlo učinkovita kod večeg broja posuda u krošnji masline i u onim nasadima ili godinama kada brojnost maslinine muhe nije velika. Nedostatak ove metode zaštite poznata je po negativnom utjecaju na korisne grabežljivce. Posebice to se odnosi na zlatooke koje su največi čimbenik redukcije brojnosti maslininog moljca. Seksualni feromoni su lakohlapljive tvari koje luči ženka za privlačenje mužjaka. Kao i prethodni mogu se koristiti za praćenje leta štetnika, a ujedno i za njegovo suzbijanje.
Nadalje, učinkovitost na maslininu muhu ispoljila je i kombinacija navedenih atraktanata kojima je prididan jedan i8nsekticid. razne otopine amonijskih soli) koriste se u ekološkoj

Dr.sc. Miro Katalinić

Comment Komentari (0) Share

Komentari
Nema komentara