Povenjak

Uvozna maslinova ulja bolja na tržištu od domaćih

22. 03. 2012.

TRENTON- STOBREČ PRVAK

Ne možemo vjerovati da su ove godine na Povenjaku 2012. bolja uvozna ulja od domaćih. Već nekoliko godina, Udruga maslinara Paićuša- Pisak uzima uzorke ekstra djevičanskih ulja u trgovini i daje ih na analizu te proizvođaču najboljeg ulj,a dodjeljuje pehar.

Ove godine su ulja uzeta iz trgovine na području grada Makarske. Prosječan broj bodova od uzetih uzoraka je 62,2o. Kvaliteta je lošija nego prošle godine. Od uzetih 9 uzoraka, pet domaćih proizvođača proizvelo je ulje od domaćih maslina, dva proizvođača su punila uvozno ulje i dva uzorka ulja su uvozna ulja stranih proizvođača.

Analize su pokazale da je TRENTON- Stobreč pobijedio sa uvoznim španjolskim uljem, a drugoplasirano je uvozno ulje talijanskog proizvođača.

Za nekoliko ulja domaćih proizvođača, koja su deklarirana kao ekstra djevičanska maslinova ulja, analizom je utvrđeno da su to ulja miješana sa sojinim uljem.

Od svih uzoraka, samo su tri uzorka ušla u kategoriju ekstra, jedan uzorak je u kategoriji lampante, dva uzorka u kategoriji maslinovo ulje, a ostali uzorci u kategoriji djevičansko maslinovo ulje.

Comment Komentari (0) Share

Komentari
Nema komentara