Akcije udruge

Navrćanje maslina na klin

23. 03. 2012.

U prvom broju časopisa Moje Masline pisao sam o svom iskustvu navrtanja maslina pod koru i na pup. U ovom članku opisat ću navrtanje na klin i svoja iskustva u svezi navrtanja.

Ista pravila koja vrijede kod navrtanja pod koru i pod pup vrijede i kod navrtanja maslina na klin u izboru, njezi navrtka, zaštitu od štetnika itd.

Vrijeme navrtanja na klin je fleksibilnije te za prilike našeg dijela srednjeg Jadrana to je vrijeme od sredine ožujka do sredine svibnja. U zaobalju gdje su nasadi na većoj nadmorskoj visini zbog nižih temperatura vrijeme navrtanja treba odgoditi za mjesec dana.

Raniji početak navrtanja daje veću prednost pri odabiru jer postoji veći izbor plenki sa pupovima koji nisu u fazi vegetacije.

Podloge promjera od 1 do 10 cm mogu se uspješno navrtati na klin, vjerovatno i podloge većih promjera ali tu nemam iskustva. Podlogu treba očistiti od izbojaka i odrezati na visinu od 10 do 15 cm od tla, površinu reza treba zagladiti nožem. Nožem ili nekim drugim oštrim predmetom podlogu po sredini treba rascijepati do dubine koja odgovara dužini plenke. Rascjep se rastvori vrhom noža ili nekog drugog oštrog predmeta toliko da se može umetnuti već pripremljena plenka.

Plenka je neto ubrana dvogodišnja grančica odabrane sorte sa zdravim pupovima koji nisu u fazi vegetacije. Prije umetanja plenku treba pripremiti za umetanje, tako da dio koji umećemo u pdlogu koso zasiječemo sa obe strane u dužine 4 do 5 cm. Zasjecanjem od donjeg dijela plenke radi se klin koji je širi na strani koja se pravnava na vanjskoj strani podloge Na početku donjeg dijela plenke treba napraviti sedlo sa obe strane zasjeka u dubini od 1 do 3 mm zavisno o debljini, a na gornjem dijelu treba ostaviti dva ili više zdrava pupa sa podrezanim listovima. Listovi se podrezuju na 0,5 do 1 cm.

Ovako pripremljena plenka umeće se u rscjep u dubinu dok se sedla plenke ne naslone na površinu podloge. Treba paziti da je kora plenke i podloge poravnate čitavom visinom rascjepa.

Smještenu plenku treba učvrstiti zatezanjem konopa ili neke fleksibilne trake. Sve rezove na plenci i podlozi treba premazati voćarskim voskom.

Za uspješno navrtanje potrebno je navrtak često pregledavati i njegovati. Sa podloge treba odstranjivati pupove i izbojke. Novu mladicu treba zaštiti od napada štetočina.

Stipe Mimica

Comment Komentari (0) Share

Komentari
Nema komentara