Savjeti maslinarima

Maslinin svrdlaš

06. 04. 2012.

Maslinin svrdlaš (Rhynchites cribripennis Desbr., Coleoptera, Curculionidae)

Rasprostranjenost i biljke domaćini

Živi u južnim krajevima Europe, osobito je rasprostranjen u Italiji, Grčkoj, Turskoj i Siriji, a prisutan je u Istri i Dalmaciji. Potrebe za ishranom i polaganjem jaja pipe zadovoljavaju na plodovima mastrinke, a u manjoj mjeri na sitnijim plodovima pitomih maslina.

Opis kukca

Maslinin svrdlaš je crvene boje kao opeka, dužine od 4 do 5 mm i širine oko 3mm. Na glavi ima rilo smeđe boje, dužine 2 mm. Jaje je žute boje. Ličinka je svinuta i bez nogu, žute je boje sa žuto-crvenkastom glavom.

Način života


Navedeni štetnik prezimi u stadiju kukuljice u tlu. Prvi primjerci napuštaju tlo koncem travnja i početkom svibnja. U većem broju javljaju se u lipnju i u srpnju. Rašire se po krošnji masline i hrane se mladim lišćem i plodićima masline. U plodićima buše rupice duljine 0,5 mm, te hvataju i jedu njegove sjemenke. Napadnuti plodići otpadaju početkom srpnja.

Mužjak i ženka pare se polovicom srpnja. Oplođena ženka svrdlaša rilom provrti meso ploda do stijenke koštice koja još nije odrvenila. U taj hodnik uloži jaje. Nakon desetak dana iz jaja izlazi ličinka koja se uvuče u jezgru koštice i njome se hrani. Koncem razvoja, u rujnu i istopadu, ličinka buši košticu na suprotnoj strani svog ulaska i zlazi iz ploda. Kukulji se u tlu na dubini od 4 do 10 cm. Maslinin svrdlaš vrlo teško može doprijeti do koštice kod sorti maslina krupnijeg ploda kao i u plodove sorti maslina kojima je već odrvenjela koštica, te se ograničava na ishranu mesom ploda.

Štete

Štete na plodu pravi odrasli svrdlaš i ličinka. Plodovi maslina u kojima je ličinka ne razvijaju se, smežuraju i otpadaju. Plod nakon ishrane pipe može biti uboden na više mjesta. Tijekom svog razvoja napadnuti plod se slabije razvija i deformira. Ubodne rane na plodu se zatvore plutastom tvorevinom, a u plodu se neodvijaju nikakvi procesi truljenja. Ubodi pipe mogu se površinskim motrenjem lako zamijeniti sa ubodom maslinine muhe. Razlika je u veličini otvora koji je u pipe okrugao, veći i ima ih više na jednom plodu, dok je u maslinine muhe jako uzak, duguljast, i uvijek je samo jedan.

Obrana


Dubljom proljetnom obradom tla u masliniku, kukuljice koje su u tlu unose se na veću dubinu. Odrasli kukac, kad izađe iz kukuljice, ne može se probiti na površinu tla. Vrijeme zaštite maslininih plodova od napada maslininog svrdlaša poklapa se s vremenom napada maslininog moljca generacije na plodu i s vremenom napada prve generacije maslinine muhe.

Stoga svi insekticidni pripravci koji se koriste za zaštitu maslina od m. muhe i m. moljca u konvencionalnoj proizvodnji u to vrijeme suzbijaju i maslinina svrdlaša.

Comment Komentari (0) Share

Komentari
Nema komentara