Novosti

OTVORENO PISMO ULJARAMA

19. 05. 2014.

Masline koje se drže u vodi ili moru prerađivati posljednjeMaslinari, udruge i stručne institucije te sredstva javnog informiranja u posljednjih desetak godina napravili su velike pomake u edukaciji maslinara i potrošača maslinovog ulja za proizvodnju ekstra djevičanskoga maslinovog ulja.

U mnogim gradovima se održavaju manifestacije o ocjenjivanju kvalitete i kakvoće maslinovog ulja te vrši edukacija potrošača maslinovog ulja. Pokazalo se da su naša ulja vrhunske kvalitete i kao takvi mogu i trebaju biti prepoznati u gastronomiji jer samo vrhunskom kvalitetom možemo biti konkurentni u svijetu.

U našem smo časopisu u više navrata pisali o kvaliteti ekstra djevičanskoga maslinovog ulja kao i o manama koje su posljedica promjena koje nastaju tijekom dozrijevanja, berbe, prerade i čuvanja maslinovog ulja. Jedan od najvećih uzroka za mane koje nastaju u maslinovom ulje su držanje maslinovih plodova u vodi ili moru. Pored svih spoznaja o štetnosti držanja maslinovih plodova u vodi ili moru jedan broj maslinara to i dalje radi. Ne bih dublje ulazio u razloge toga, ali mogu konstatirati da je došlo do polarizacije između struke i zastupnika proizvodnje ekstra djevičanskih maslinovih ulja i maslinara koji uporno žele prerađivati „pokvarene“ masline i takvo ulje uporno nuditi na tržištu kao najbolje.

U našem časopisu broj 5 objavljen je članak pod nazivom „Čimbenici koji utječu na sastav i svojstva maslinovog ulja“. Struka je ustanovila da na sastav i svojstva maslinovog ulja SUSTAV PRERADE UTJEČE 30%. I sada možete zamisliti kada netko prije vas preradi masline koje su bile u moru ili vodi kakav će to trag ostaviti na vašem ulju. Cijeli jednogodišnji trud maslinara za samo pola sata nestručnosti je upropašten. Tko može nadoknaditi tu štetu?! Nitko. Zlatno ulje otišlo je u nepovrat usmrđeno maslinama koje su prije pola sata prošle kroz stroj.

Zato pozivamo sve prerađivače maslina da zaštite maslinare i maslinovo ulje.

Bit ću slobodan predložiti dva rješenja. Radikalnije je da ne prerađuju smrdljive masline i masline koje su bile u vodi ili moru, a drugo je rješenje da takve masline primaju na preradu poslije 15. studenoga.

Nadam se da će prerađivači, udruge uljara i drugi poduprijeti naša nastojanja i na taj način značajno povećati kvalitetu maslinovih ulja i smanjiti štetu maslinarima koji proizvode ekstra djevičanska maslinova ulja.

Nedjeljko Fistonić

Comment Komentari (1) Share

Komentari
BKwXtMKKyNvUE by Harischandra

uh ovo je jako finoooo..... :), baš otrava apetit. Odlično si iskoristila gljive. Ja ih na žalost premalo koristim iako ih volim, sada si me ujedno i podsjetila da bih se mogla ovih dana počastiti jednom ovakvom kajganom :)