Akcije udruge

Slivnjača - najbolja sorta u 2016.

10. 06. 2016.

Prosječna ocjena svih stabala u 2015. godini: 2,61

U 2014. coratina je bila najbolja sorta s prosječnom ocjenom 3,28 , dok  je prosječna ocjena svih stabala u 2014. godini bila 1.58. Ova godina je  najlošija godina otkad pratimo sortu godine, a po sjećanju maslinara jedna je od najlošijih godina uopće. Rijetki su maslinara koji su uspjeli sačuvati plodove na svojim maslinama do berbe.

Kod ocjenjivanja sorte godine, naši ocjenjivači su bili suočeni s velikim napadom maslinove muhe.  U roku od dva dana svi plodovi bi otpali. Ako se neki maslinik ocijenio dva dana ranije, ocjene dva dana poslije bi bile sasvim drugačije i zato 2014. godinu smatramo jednom od najgorih godina u maslinarstvu uopće.

U 2015. godini ocijenjeno je 75 maslinika, ukupno 2196 stabala ili 29  stabala po masliniku. U akciji je sudjelovalo  27 članova udruge. Ukupno je ocijenjeno 26 sorti. Uvjete za rangiranje ispunilo je 12 sorti. Da bi se jedna sorta mogla rangirati, potrebno je u najmanje tri maslinika ocijeniti 20 stabala.
Urod ove godine  je  bio neujednačen. Neka područja su imala i ovu godinu kao jako lošu godinu. Pored svih problema koji su bili u 2014., napada  maslinove muhe uglavnom nije bilo ove godine. Plodovi su do kasne berbe bili  uglavnom potpuno zdravi.
Za 2015. godinu najbolja sorta je slivnjača koja je pobijedila s prosječnom ocjenom 3.65. Slivnjača nije puno zastupljena kod naših članova udruge iako u zadnjih nekoliko godina preporučujemo ovu sortu s obzirom da svake godine pokazuje dobre rezultate. Ove godine ukupno je ocijenjeno 20 stabala slivnjače i po prvi put  je  ispunila  kriterije da je možemo rangirati i pobijedila je.

U ukupnom rangu svih sorti, od 2008. godine, na prvom mjestu i dalje  je levantinka s prosječnom ocjenom 3.31.


RANG SORTI 2015.  GODINE  U  OCIJENJENIM MASLINICIMA

SORTA - OCJENA  -   BROJ OCIJENJENIH STABALA                                                                                                                     
1. SLIVNJAĆA          3,65             20
2. LEVANTINKA      3,63                   423            
3. LASTOVKA          3,34              73
4. PENDOLINO          3,25              20
5. PAIĆUŠA          3,18            113
6. DUŽICA          3,04              24
7. LECCINO          2,99            112       
8. PICHOLINO          2,68              37           
9. CORATINA          2,27              41   
10.  OBLICA          2,19                1.153   
11.  KRVAVICA          1,03                31
12.  ISTARSKA BJELICA  1,1                      67
       
Od ostalih sorti, koje su postigla prosječnu ocjenu iznad  4,  su bosana 4,71 i buhara 5.

ZBIRNA OCJENA SORTI OD 2008. GODINE
LEVANTINKA VODI  S  PROSJEČNOM  OCJENOM  3,31


Ocijenjeno je od 2008. godine  svega 15.876 stabala i prosječna ocjena svih ocijenjenih  stabala je 2.69. Ukupno je ocijenjeno 38 sorti, a kriterije za  rangiranje ispunjava 11 sorti. Da bi se mogla pojedina sorta rangirati, potrebno je od 2008. godine ocijeniti 160 stabala pojedine sorte.                                         OCJENA         BROJ STABALA        
                                        
1. LEVANTINKA      3,31              3.807           
2. LECCINO          3,05             1.499         
3. PAIĆUŠA          2.95                758             
4. CORATINA          2,80                309             
5. PICHOLINO          2,80                254       
6. DUŽICA          2,77                192           
7. LASTOVKA          2,76               696           
8. PENDOLINO          2,76               311       
9. KARBUČELA          2,74               250           
10.  OBLICA          2,35            9.116   
11.  ISTARSKA BJELICA  1,52               188

Od ostalih sorti koje su postigle prosječnu ocjenu  veću od 3, a nisu rangirane, za istaknuti je maurino  3,35, nocellara del belice 3,02, bosana 4,33, marocco 4, karolea 4,86,  nocellara messinese 3,8  i  buharu 3,6.

Comment Komentari (0) Share

Komentari
Nema komentara