Novosti

KOMENTARI I ODGOVORI na otvoreno pismo

10. 11. 2014.

KOMENTARI I ODGOVORI NA OTVORENO PISMO ULJARAMA O PRERADI SMRDLJIVIH MASLINA I MASLINA KOJE SU BILE U VODI ILI MORU

 

POLJIČKA ULJARA ZVEČANJENaš je cilj ekološka prerada maslina

Drago mi je što ste se i nama javili povodom vaših komentara u časopisu MOJE MASLINE, koji mi je potpuno nepoznat. Ja se nadam da ćete mi pomoći kako da se i mi  pretplatimo na njega. Trebao bi i nama biti od koristi.
Tema o kojoj govorite mene je zanimala od prvog trenutka od kada sam počela sakupljati znanje o ovoj novoj djelatnosti koja mi je do prije tri godine bila potpuno nepoznata. Sve što sam pročitala i spoznala kroz kratku praksu, ukazivalo je na to što su ulja vrhunske kvalitete i vrijednosti i nikako nisam mogla odgonetnuti na čemu počiva teorija o «TOČANJU MASLINA U VODI ILI MORU» i to kao slobodan izbor vrijednih maslinara, kojih je popriličan broj i teško odustaju od te svoje prakse.
Pošto je moja zamisao bila EKOLOŠKA ULJARA, a ona zahtjeva dodatna sredstva, te donosi i selekciju naših kupaca usluga i samim tim i smanjenje obujma proizvodnje, u prvim godinama otplate kredita nisam se od straha usudila provesti u djelo. Međutim, to nam je kao ispravan put – CILJ i na tome radimo. Čim nam financije to dopuste, naša uljara će biti ULJARA S PRAVOM EKOLOŠKOM PRERADOM s mjerenjem vremena prerade unutar 12 – 24 sata od berbe ploda, transportom koji osigurava maslinu od nagnječenja, preuzimanju maslina na ispravan način, praćenju i kontroli uzgajivača  MASLINARA kako bi znali s čim su plodovi tretirani i kada ako jesu.
Da bi barem dio utjecaja te loše tradicije ČUVANJA MASLINA U VODI smanjila, koristila sam izvatke iz svjetske literature s opisima pogubnog djelovanja čuvanja maslina u vodi na vrijednosti ulja i dijelila ih maslinarima. Ponekad je uistinu teško boriti se s tradicijom dugoj pet, šest naraštaja. Tu se trebaju polagano uključivati svi prerađivači i zauzeti isti stav kako bi takvim djelovanjem kroz godine promijenili tu uvjerenost starog načina rada.
Mi smo ipak, koliko nam uvjeti dozvoljavaju, odmaknuli (nazovimo je) šporku preradu od ostalih zdravih prerada tako da takvi plodovi idu u proizvodnju jedan za drugim obično noću i iza takve grupne prerade se obavezno prazne i čiste svi dijelovi stroja, u kojima se mogu zadržati ostaci koji bi mogli upropastiti kakvoću sljedeće ČISTE I ZDRAVE masline. Kao tampon zonu između takve dvije proizvodnje, prerađujemo vlastite proizvode i šteta se uklanja na našem ulju.

Ulja iz naše prerade redovito su u vrhu nagrađivanih ulja i na to smo ponosni. O tome nas redovito izvještavaju naši klijenti koji žele pravo i čisto ulje, a mi im, koliko možemo, napravimo «ČISTI TERMIN» i pazimo na njihov proizvod.
Što se tiče predloženih rješenja: prvi ne stoji barem ne ove godine kad ionako nema maslina pa ćemo se mi uljari tući za svako kilo ploda. Drugi nije dobar termin jer mi imamo iskustvo da je u POLJICIMA u unutrašnjim dijelovima i selima najjača berba oko 15.11.
Mislim da bi na maslinare koji čeznu za takvim načinom pripreme ploda najviše mogla utjecati DOBRO PODIGNUTA CIJENA prerade za takvu robu što bi dugoročno dovelo do toga da se OKANE trovanja vlastitih truda. Trpkost i gorčinu ulja, na što se pozivaju, mogu riješiti, ako tako vole, većom dozrelošću masline kao u staro doba.

Eto to bi bilo moje mišljenje za sada kada je svaki dogovor u povojima.

Koristim priliku preporučiti našu uljaru kao vaš sljedeći izbor. Ako ništa drugo, još nas posao i novac nisu iskvarili jer smo novi i držimo se nekih uzusa.

Jasenka Krnić

ULJARA ORGULA MARUŠIĆINeće primati kupljenice, trule i gnjile masline

Nakon objave Otvorenog pisma uljarima u zadnjem broju časopisa Moje masline zamolila sam voditelja uljare Orgula u Marušićima, gosp. Marija Vukasovića za kratku telefonsku izjavu. Naime, kako na sastav i svojstva maslinovog ulja sustav prerade utječe u 30- postotnom udjelu, tako se postavlja pitanje i problem utjecaja prerađenih ulja s manama na nekoliko sljedećih ulja u preradi u istom postrojenju. Većina članova naše Udruge sve više se pridržava naputaka struke s ciljem proizvodnje ekstra djevičanskoga maslinovog ulja, a na smanjenje grešaka u uzgoju, berbi i skladištenju utječu sami, međutim, u preradi maslina potrebna im je pomoć prerađivača. Jesu li spremni pomoći proizvođačima ekstra djevičanskoga maslinovog ulja u uljari Orgula kazao mi je gosp. Mario:

"Spremni smo korigirati svoj način rada, ispravljati greške jer se greške događaju, spremni smo upozoravati maslinare, sudjelovati u edukaciji maslinara koji proizvode djevičanska (pa i lampante) maslinova ulja. Lakše je utoliko što je praksa pokazala da maslinari koji proizvode ekstra djevičanska maslinova ulja vrše preradu kroz listopad za razliku od onih drugih koji prerađuju tek od studenog. Pa i ove godine je ulje prvaka Vaše manifestacije prerađeno u našoj uljari, a i neki drugi maslinari su na natjecanjima po Hrvatskoj postigli zapažene rezultate. Svakako, kupljenice, gnjile i trule masline ubuduće nećemo primati na preradu."

Izjavu o terminu primanja na preradu "sumnjivih" maslina nije bio spreman dati. Samo je nekoliko puta ponovio da u uljari Orgula neće primati kupljenice, trule i gnjile masline.

Damira Tafra

SVAKA SE ULJARA MOŽE ORGANIZIRATI NA SVOJ NAČIN I DOPRINIJETI REALIZACIJI OVOGA ZAHTJEVAUdruga maslinara Paićuša- Pisak je pokrenula pažnje vrijednu akciju prema uljarama / prerađivačima maslina i osobno vjerujem da će većina uljara, ako ne i sve, istu prihvatiti što bi u konačnici trebalo dovesti do još bolje kvalitete dalmatinskih ulja. Zahtjev se odnosi na preradu maslina, tj. na brigu da se svježe ubrani plodovi ne prerađuju nakon maslina koje su sumnjive kvalitete (more, upaljene, kupljenice, napad muhe...). Na ovakav način obostrano zadovoljstvo bi trebalo biti još veće dobivenom boljom kvalitetom maslinovih ulja.
Godišnja Skupština Udruge dalmatinskih uljara planira se održati u rujnu; osobno ću zamoliti sve naše članice da probaju naći rješenje vezano za ovaj problem. Svaka se uljara može organizirati na svoj način i doprinijeti u realizaciji ovoga zahtjeva. Slobodu načina organizacije ostavljamo svakoj uljari na raspolaganje tj. da prilagodi rješenje svome tehnološkom procesu prerade. Moram reći da nisu sve uljare iz Dalmacije članice Udruge dalmatinskih uljara, te zbog toga nećemo moći upoznati iste o ovom zahtjevu, nego samo naše članice. Također molimo sve maslinarke i maslinare, radi što uspješnijeg provođenja ove akcije, da ne prave probleme u svezi mogućih rasporeda i maksimalno surađuju s uljarama u kojima će prerađivati masline. Vjerujem da će ako se zauzme jedinstveni stav uljara i maslinara o ovome slučaju, nesporna kvaliteta dalmatinskih ulja biti još bolja.

Tajnik Udruge dalmatinskih uljara
Damir Buntić

Comment Komentari (1) Share

Komentari
Trule masline by Ilir

Samo tqko, naprijed, no dobro znam da su lani mnoge uljare preradjivalje trule masline od uboda musice, stata...