Dan udruge

Čimbenici koji utječu na kvalitetu maslinovoga ulja - IX Dan udruge

09. 12. 2014.

Ova tema je uvijek aktualna i privlači posebnu pozornost članova Udruge. Predavanje mr.sc. Petra Pedišića iz Zadra na ovu temu izazvalo je posebno zanimanje. Pedišić je u svom predavanju istakao niz čimbenika na koje maslinar ne može utjecati direktno, a od kojih ovisi kvaliteta maslinovoga ulja. Posebno je naglašen utjecaj uljara koji može biti i 30% i više. U raspravu se uključio i Damir Buntić, član naše Udruge, ujedno i tajnik udruge Uljara Dalmacije koja može znatno doprinijeti poboljšanju kvalitete maslinovoga ulja te edukaciji zaposlenih radnika na uljarama.

O ovoj temi pisano je u našem časopisu broj 5 kao i u časopisu broj 8 gdje je upućeno otvoreno pismo uljarama s konkretnim prijedlozima.

Comment Komentari (0) Share

Komentari
Nema komentara