Akcije udruge

Rezidba kod Petra Rodića u Trnbusima

Akcija je organizirana 21. travnja 2011. u kojoj je sudjelovalo 7 članova Udruge i to: Stipe Mimica, Marinko Begović, Ivan Vukušić Cajo, Petar Rodić, Nedjeljko Fistonić, Joško Kovačić i Perislav Mimica.

Obavljena je rezidba na rod te oblikovanje mladih stabala. Pored rezidbe je izvršeno oblikovanje presađenih stabala. U sklopu akcije nekoliko stabala je prevrnuto na sortu Paićuša i slivnjača.

Navrtanje je obavio Stipe Mimica uz asistenciju Perislava Mimice.

Comment Komentari (0) Share

Komentari
Nema komentara