Novosti

Randman u 2010. godini bio je 11,18%

I pored velikih kiša pred berbu i za vrijeme berbe maslina u 2010. godini randman je veći nego godinu dana ranije.

U periodu od 10.listopada do 10. studenog na više uljara analizirane su 33 prerade na kojima je prerađeno 14.275 kg maslina i dobiveno 1.596 l ulja. Prosječan randman je 11,18 %. Za isti period prethodne godine randman je bio 9,9%.

Najveći randman je bio u drugoj dekadi od 20. do 31. listopada i to 11,45% dok je od 1. do 10. studenog iznosio 9,36%.

Comment Komentari (1) Share

Komentari
RANDMAN 2011. godine 14,68%. by Nedjeljko Fistonić

Od kada udruga prati randman kod prerade maslina ove godine je najveći. Nije u pitanju sušna godina, jer je analiza rađena na 42 prerade među kojima je bilo više maslinika koji su navodnjavani nego maslinika koji nisu navodnjavani. U prvoj dekadi od 10.X do 20.X je randman najveći i iznosi 15,58%. U drugoj dekadi je 14,3% au trećoj od 1.XI do 10.XI je 12,68%. Još je za zapaziti velike razlike u prosjećnom randmanu od uljare do uljare. Najniži prosjećni randman je zabilježen 14,2% a najveći 19,04% . Na ovo pitanje nemožemo dati odgovore već bi proizvođać opreme i struka trebala odgovoriti.