Novosti

Visoka cijena prerade maslina

Već godinama država propagira i potiče razvoj maslinarstva kao jedan od najvećih potencijala i prirodnih resursa Mediterana kojem i mi pripadamo. To je rezultiralo sadnjom novih maslinika, koji se svake godine znatno povećavaju, no još nisu dosegli razinu koja je nekad postojala.

Jedan od bitnih čimbenika razvoja maslinarstva je i cijena prerade koja je po našem mišljenju previsoka, a samim tim i destimulativna. Prije otprilike 4-5 godina cijena prerade na priobalnom području bila je 1 kuna za 1 kilogram dok su državni poticaji za maslinare u upisniku iznosili također 1 kunu za 1 kilogram. I umjesto da se taj trend nastavi, događaju se dijametralno suprotne stvari. Cijena prerade raste dok poticaji padaju. Tako je sada cijena prerade 1,30 kuna za 1 kilogram, a poticaji 0,60 kuna za jedan kilogram. Dakle, propagirani razvoj maslinarstva najviše potiče otvaranje novih uljara.

Na otocima je nešto drugačija situacija. Konkretno na otoku Braču postoji 9 uljara i cijena prerade je 1 kuna za 1 kilogram ploda. Čak neke uljare prerađuju i povoljnije tako da prerađenu količinu ploda umanjuju za 20%. Donekle podnošljivo.

Iz sveg iznijetog, predlažemo, a te prijedloge ćemo uputiti i prema Ministarstvu poljoprivrede da cijena prerade bude jedinstvena za cijelu državu. Inicirat ćemo da se prerada naplaćuje po litri odnosno kilogramu dobivenog ulja, a ne ploda što bi bilo stimulativno za proizvođače i prerađivače. Na taj način nitko ne bi gubio.

Comment Komentari (0) Share

Komentari
Nema komentara