Akcije udruge

Lastovka - najbolja sorta u 2010. godini

Lastovka - najbolja sorta u 2010.Ukupno je ocijenjeno 1911 stabala u 61 masliniku članova Udruge. U akciji ocjenjivanja sudjelovalo je 27 članova Udruge. Akcija je provedena krajem rujna i početkom listopada. Ocijenjene su 22 sorte, dok je kriteriji za rangiranje ispunilo deset sorti i to:

 

Rang sorti 2010. Ocjena Broj stabala

Zastupljenost u

ocijenjenim maslinicima

1. LASTOVKA 3.67 107 5,6 %
2. PISHOLINE 3,58 36 1,9 %
3. DUŽICA 3,52 21 1 %
4. PENDOLINO 3,52 21 1,1 %
5. LEVANTINKA 3,51 398 20,8 %
6. PAIĆUŠA 3,46 78 4,1 %
7. CORATINA 3,41 34 1,8 %
8. LECCINO 3,20 167 8,7 %
9. KARBUCELA 3,07 43 2,3 %
10. OBLICA 2,13 953 49,9 %


Ostale sorte koje nisu rangirane sudjeluju s 2,7%.

Prosječna ocjena svih ocijenjenih stabala za 2010. godinu je 2,78.


Zbirna ocjena sorti od 2008. godine

Da bi pojedina sorta ušla u rang najboljih sorti, potrebno je prosječno godišnje ocijeniti najmanje 20 stabala.

Levantinka je i dalje najbolja sorta s prosječnom ocjenom u posljednje tri godine 3,87.

U posljednje tri godine ukupno je ocjenjeno 4.150 stabala, a 8 sorti ispunjavaju uvjete da budu rangirane i to:

 

Rang Ocjena Broj stabala

Zastupljenost u

ocijenjenim maslinicima

1. LEVANTINKA 3,87 978 23,6 %
2. CORATINA 3,61 59 1,4 %
3. LASTOVKA 3,48 193 4,7 %
4. PAIĆUŠA 3,48 161 3,9 %
5. LECCINO 3,36 276 6,7 %
6. DUŽICA 3,35 54 1,3 %
7. KARBUCELA 3,05 114 2,7 %
8. OBLICA 2,55 2118 53,00 %


Ostale sorte koje nisu rangirane sudjeluju s 2,7%.


Zapažanja i preporuke

Najbolje ocjene među sortama koje nisu rangirane i dalje postiže slivnjača i maurina, dok loše rezultate daje Itrana. Gordales Espana. Istarska bjelica je ove godine postigla ocjenu 2,57.


Oprez kod kupnje sadnog materijala

Određeni se broj sorti pri ocjenjivanju još ne može utvrditi. Maslinari navode neke nazive koji ne odgovaraju karakteristikama te sorte. Trgovci prodaju picholino za levantinku jer list picholina dosta sliči listu levantinke , vjerojatno zato jer je cijena levantinke dosta veća. U nekim se rasadnicima stavljaju pogrešne deklaracije na sadnice. Tome je vjerojatno razlog što se neke sorte ne prodaju ili je moguća nepažnja. Za leccino je prodavana Gordales Espana itd. Picholino nam je ušao u rang za 2010. godinu, a većina maslinara kaže da je kupljen za levantinku.

Maslinari: OPREZ kod kupnje sadnog materijala!


Navodnjavanje


Opće je poznato da je navodnjavanje u maslinarstvu značajno. Iako nemamo neka dublja
istraživanja, naše su spoznaje sljedeće:

-ukoliko maslina, pogotovo mlada i srednja stabla pri cvjetanju, nema dovoljno vode, rod za tu godinu će izostati;

- razlog neredovite rodnosti kod pojedinih sorti, osim oblice, je nedostatak vode za vrijeme vegetacije, jer stablo nema mladih grana koje trebaju roditi iduće godine;

- u 2010. godini stabla koja su navodnjavana ocijenjena su prosječnom ocjenom 2,95, stabla koja su djelomično navodnjavana prosječnom ocjenom 2,72, a ona koja nisu navodnjava prosječnom ocjenom 2,64.;

- randman ulja u 2010. godini kod navodnjavanih stabala je veći za 1,5%. nego kod stabala koja nisu navodnjavana.

Maslinici - parcele na kojima su postignuti najbolji rezultati pojedinje sorte za 2010. godinu

LASTOVKA: Borak, Staro selo i Čevejuša-Mandalinići u Marušićima, Brdine, Sv. Martin, Zagrada u Kučićima, Borak, Gnjila, Golubinka, Glavica u Pisku, Vlaško u Lokvi Rogoznici, Redić u Čelini, Koštela u Makru

OBLICA: Pod veliki dub u Gatima, Gornja Vlaka u Pisku, Okuće u Zvečanjima, Borak u Marušićima

PAIĆUŠA: Borak, Martića, Gnjila, Gornja Vlaka, Pisak, Glavica u Pisku, Grižnik, Ruskamen u Lokvi Rogoznici, Vlasaća u Žeževici, Brdine u Sv. Martinu

LEVANTINKA: Borak, Gnjila, Martića, Gornja nosača u Pisku, Ruskamen, Vlaško u Lokvi Rogoznici, Dolac u Mimicama, Pod veliki dub u Gatima, Čevejuša-Mandalinići u Marušićima, Brdine u Sv. Martinu, Zagrada u Kučićima

KARBUCELA: Ruskamen u Lokvi Rogoznici, Čevejuša-Mandalinići u Marušićima

PICHOLINO: Brakovice u Gatima, Kosa, Gornja nosača, Ispod kuće u Pisku, Oko kuće u Marušićima

DUŽICA: Vlaško u Lokvi Rogoznici, Borak, Martića, Gnjila, Gornja nosača, Donja nosača, Martići u Pisku, Borak i Staro selo u Marušićima

PENDOLINO: Brakovice u Gatima, Borak u Pisku, Grižnik, Vlaško u Lokvi Rogoznici, Oko kuće, Borak, Punta u Marušićima, Zagrada II u Kučićima

CORATINA: Borak u Pisku, Grižnik i Vlaško u Lokvi Rogoznici, Dolac ispod Kršćana u Mimicama, Težine u Seocu, Pod veliki dub u Gatima, Borak i Oko kuće u Marušićima

LECCINO: Brakovice u Gatima, Borak, Martića, Gnjila, Donje klisure , Kosa, Gornja nosača, Glavica, Golubinka u Pisku, Planike u Medićima, Vlaško u Lokvi Rogoznici, Borak, Oko kuće, Staro selo, Čevejuša-Mandalinići u Marušićima

Gore su navedene parcele i mjesta gdje su rangirane sorte tijekom 2010. godine postigle prosječnu ocjenu po parceli 4 i više.


Zastupljenost pojedinih sorti po vrstama


Zastupljenost pojedinih sorti u maslinicima članova Udruge iz godine u godinu se mijenja. Levantinka je zauzela svoje mjesto koje joj pripada. Svim ostalim rangiranim sortama treba i dalje povećavati zastupljenost i to navrtanjem na oblicu jer se na taj način najbrže postižu rezultati. Od sorti koje nisu rangirane slivnjača daje odlične rezultate i njezinu zastupljenost treba povećati.

Oblica zaslužuje posebnu analizu. Ima dosta članova Udruge koji su zaljubljeni u ovo sortu, ali rezultati koje ona daje nisu dobri. Njezina zastupljenost u maslinicima je dosta velika i dalje je treba smanjivati. Kada bi njezina rodnost bila u prosjeku ostalih rangiranih sorti, količinu ploda (ovisno o zastupljenosti oblice u maslinicima pojedinih članova Udruge) bi članovi Udruge udvostručili. Riječ je o velikim gubicima.

Oblica je jedna od rijetkih sorti koja ne reagira kod cvjetanja na navodnjavanje, na prisutnost u neposrednoj blizini sorti koje jednako cvjetaju kao i ona, pa se postavlja pitanje ima li oblica uopće oprašivača i je li joj potreban. Primijećeno je da se navrtanjem oblice na oblicu postižu bolji rezultati jer u maslinicima ima dosta različitih podvrsta oblice. Oblica čak na umjerenu rezidbu reagira izbojcima i ima dosta mladih grana za idući rod, ali bez rezultata.

Naša pozornost u narednom razdoblju treba biti usmjerena na stabla oblice koja redovito rađaju.

Comment Komentari (1) Share

Komentari
Nedjeljko by

Na slici gore: Ivan Ćikeš te Lucijan Marušić i Jasna Fistonić. Sve slike su sorte Lastovka.