Akcije udruge

Levantinka - najbolja sorta u 2011. godini

22. 03. 2012.

Ukupno je ocjenjeno 2.424 stabala  u 78 maslinika članova udruge. U akciji ocjenjivanja sudjelovalo je 27 članova udruge . Akcija je provedena krajem rujna i početkom listopada.  Ocjenjene su 29 sorte, dok kriteriji za rangiranje ispunile su sljedeće sorte i to:

RANG SORTI 2011 / OCJENA / BROJ STABALA / ZASTUPLJENPST U OCJENJENIM MASLINICIMA:

1.    LEVANTINKA        3,89            514            21,2%
2.    PAIĆUŠA               3,5              86              3,5%
3.    CORATINA            2,93           40              1,6%
4.    PICHOLINO         2,62           42              1,7%
5.    OBLICA                 2,52           1.200         49,5%
6.    DROBNICA          2,52            21              0,9%
7.    DUŽICA                2,5              30              1,2%
8.    KARBUČELA      2,49            39              1,6%
9.    LEČINO               2,33            200            8,3%
10.  LASTOVKA          2,2              123            5,1%
11.  PENDOLINO      2,2              56               2,3%

Ostale sorte, a koje nisu rangirane sudjeluju sa  3,1%.

Prosječna ocjena svih ocjenjenih stabala za 2011. godinu  je  2,81.


ZBIRNA OCJENA SORTI OD 2008. GODINE:

Da bi pojedina sorta ušla u rang najboljih sorti potrebno je da bude prosječno godišnje ocjenjeno najmanje 20 stabala.

Levantinka i dalje najbolja sorta sa prosječnom ocjenom u  posljednje četiri godine 3,88.

U posljednje četiri godine, ukupno je ocjenjeno 6.577 stabala, a 10 sorti ispunjavaju uvjete da budu rangirane i to:

RANG / OCJENA / BROJ STABALA / ZASTUPLJENOST U OCJENJENIM  MASLINICIMA:

1.    LEVANTINKA        3,88                  1.492            22,7%       
2.    PAIĆUŠA               3,49                  247               3,8%
3.    CORATINA            3,33                  99                 1,5%         
4.    PICHOLINO         3,06                  78                 1,2%
5.    DUŽICA                 3,05                 84                  1,3%
6.    LASTOVKA            2,98                 316                4.8%         
7.    LEČINO                2,93                  476                7,2%         
8.    KARBUČELA        2,91                 153                2,3%
9.    PENDOLINO        2,83                 111                1,7%
10.  OBLICA                 2,54                  3.318            50,4%


Ostale sorte koje nisu rangirane sudjeluju sa 3,1%.


ZAPAŽANJA I PREPORUKE:

MASLINICI – PARCELE NA KOJIM SU POSTIGNUTI NAJBOLJI REZULTATI POJEDINE SORTE ZA 2011. GODINU.


OBLICA: Dolac u  Mimicama, Martića i  Donja Nosaća u Pisaku,  Kosa u Biograd n/m, Bilićići u Čelini,  Ruskamen i Vlaško u  Lokvi Rogoznici, Pod kućom u Stanićima;

PENDOLINO: Planike u  Medićima, Pavlov sad u Žeževici;

CORATINA: Brakovice,  Pod veliki dub  i Močice u Gatima, Pravišće u  Kučićima,  Zabila u Naklicama;

LASTOVKA: Planike u  Medićima, Dolac  u  Mimicama, Klaćina Donja u  Pisku, Kosa u Biograd n/m, Punta i Iznad kuće u Marušićima;

LEČINO: Martića u Pisaku, Brakovice u Gatima, Iznad starog sela u Marušićima, Oko kuče u Mimicama, Vlaško u Lokvi Rogoznici;

PICHOLINO: Biličići u Čelini, Kosa u Pisku, Pod kućom u Stanićima;

KARBUČELA: Paići oko kuće i Glavica u Pisku,  Brakovice u Gatima;

LEVANTINKA: Dolac i  Oko kuće u  Mimicama, Gnila, Donja Klaćina, Martića, Borak, Gornja Klaćina, Srednje Brikaćevo, Donja Vlaka, Gornje Brikaćevo, Donja Nosaća, Dolac, Glavica, Golubinka u Pisku,  Biličići i  Tice u Čelini, Brakovice, Pod veliki dub i Močice u  Gatima, Grižnik, Ruskamen i Vlaško u  Lokvi Rogoznici, Pod kućom u  Stanićima, Iznad kuće, Borak sredina, Borak više magistrale, Mandaliniće i  Borak  Dubina u Marušićima, Brdine u  Podstrani, Guvnina u  Zvećanjima, Dolac, Zagrada istok i  Zagrada zapadu  u Kučićima;

PAIĆUŠA:  Planike u Medićima, Gnila, Gornja Vlaka, Martića, Borak, Kosa, Srednje Brikaćevo, Donja i Gornja Nosaća u Pisku, Brakovice u Gatima, Ruskamen u Lokvi Rogoznici, Pod kućom u  Stanićima, Brdine u Podstrani, Zagrada istok u  Kučićima;

DUŽICA: Borak, Martića i Donja Nosaća u Pisku,  Borak sredina u Marušićima.


SORTE KOJE NISU RANGIRANE:


ASKOLANA: Redić u Čelini, Pavlov sad u Žeževici;

ISTARSKA BJELICA: Močice u  Gatima, Iznad starog sela i Padališće u  Marušićima, Glavica u  Pisku.

Gore su navedene parcele i mjesta gdje  su, rangirane sorte u toku 2011. godine, postigle prosječnu ocjenu po parceli, 4 i više.


NEMA LOŠE GODINE

Prosječna ocjena rodnosti maslina kod članova udruge ove godine je nešto bolja nego prošle godine. Dok mnogi maslinari,  a i stručnjaci komentiraju ovu godinu kao izuzetno lošu, pojedini članovi naše udruge  postižu rekorde i ovu godinu smatraju jednom od najboljih do sada. Pored dobre rodnosti ova godine je  i dala u prosjeku 2% veći randman od svih dosadašnjih godina od kada pratimo randman. Je li je to rezultat bolje edukacije osoblja na uljarama ili je godina jednostavno takva,  za tu spoznaju trebat će nam još  dosta vremena.

Posebno smo analizirali maslinike koji se navodnjavaju, a posebno koji ne navodnjavaju ili djelomično navodnjavaju te berbe i prerada prije kiša i poslije kiša, a naš zaključak je da nema loše godine već samo može biti loš maslinar.

Prateći rodnost pojedinih sorti po parcelama vidljivo je da svake godine  na nekoj parceli  pojedina sorta daje odlične rezultate. Prošle godine je Lastovka bila najbolja sorta, a u rangu ove godine je na desetom mjestu, međutim ima parcela gdje je i ove godine dala odlične rezultate. Svake  godine  na nekoj parceli  bilo koja sorta daje odlične rezultate.

Maslinar često želi biti gazda maslini i traži od nje više nego joj on daje, ali ona  se protivi tome jer ipak je njezin život  puno duži od čovjekovog i treba on njoj služiti i to onda kada ona traži, što mi često zaboravljamo.

Nedjeljko Fistonić
 

Comment Komentari (0) Share

Komentari
Nema komentara