Akcije udruge

Rezidba i navrtanje maslina najviše zanima članove

01. 04. 2012.

Rezidba i navrtanje maslina najviše zanima članoveOva godina je bila specifična. Pored jake zime u veljači, u mjesecu travnju bilo je 20 kišnih dana tako da se akcije nisu mogle organizirati prema planu. Bili smo prisiljeni da u jednom danu organiziramo po više akcija. Mraz koji je bio u veljači ostavio je velike posljedice  na masline pa je trebalo dosta maslinika, pogotovo mladih, regenerirati. Najviše akcija je organizirano na regeneraciji, rezidbi i navrtanju maslina.
Navrtanje maslina je postala specijalnost većeg broja članova udruge dok kod rezidbe i regeneracije maslina treba još dosta praktične obuke i stručnog sučeljavanja pogotovo s mladim maslinarima. Standardi koje udruga ima i zasniva ih na PRAKTIČNOM MASLINARSTVU  Dobroslava Elezovića, potvrdili su se najboljim.
Ne smije se zaboraviti da je poslije svake akcije, druženje postalo najljepši dio naših aktivnosti.

Comment Komentari (0) Share

Komentari
Nema komentara