Novosti

2012. godina - randman 11,4 %

14. 09. 2013.

U posljednjih 5 godina prosječan randman 11,5 %

U 2012. godini analizirano je 48 prerada i to 8 prerada u periodu od  10. do 20.listopada 2012., 20 prerada od 20. do 31. listopada i 20 prerada od 1. do 10. listopada 2012. godine. Ukupno je  prerađeno 24 162 kg ploda maslina i dobiveno 2.756,6 kg maslinovo ulja. Od 10. do 20. listopada 2012. randman je  bio 10,9%, od 20. do 30. listopada  11,6% i od 1. do 10. studenoga 2012. 11,5%. Prosječan randman za 2012. godinu je 11,4%. Prerada  je analizirana na 8 uljara.

U posljednjih pet godina analizirano je 167 prerada i prosječan randman je 11,5%. U periodu od 10. do 20. listopada prosječan je randman 12,25%, od 20. do 31.listopada randman je 11,33% dok od 1. do10. studenoga prosječan randman je 10,78%.
Uspoređujući kvalitetu ulja  koja se postiže na manifestacijama ocjenjivanja, uzeo sam POVENJAK i došao do zaključka da su na području Srednje Dalmacije najkvalitetnija ulja  od ubranih maslina  od 10. do 31. listopada. Period, od cvjetanja; ako se uzme prosjek početka i kraja cvjetanja; do berbe je 155 dana.

S ovim rezultatima usporedio sam sve autore do kojih sam došao koji pišu o randmanu pojedinih sorti i prosječnom randmanu maslina. Kako Udruga maslinara Paićuša, Pisak svake  godine vodi akciju sorte godine, utvrdio sam sorte koje imaju članovi Udruge.

Rezultati do kojih sam došao:
Prosječan randman  za sorte oblicu, levantinku, lastovku, slivnjaču, drobnicu, dužicu, karbučelu, leccino, picholino, coratinu, itd. je 20,3%. Period od cvjetanja do zriobe  je 160-165 dana.

Postavlja se pitanje  GDJE JE ULJE. Razlika je evidentna i velika  8,8%. Teško je povjerovati da su stručnjaci toliko pogriješili, ali ovi  podaci su točni. Možda se  vršilo prepisivanje bez valjanih analiza, možda nove tehnologije ne odvajaju sve ulje od ploda maslina ili nešto treće.

Pokušao sam dati odgovore na neka pitanja i radio sam neke eksperimente jer kasnija berba daje manji randman, kvaliteta ulja u periodu optimalne berbe  od 10. do 31. listopada je najbolja.

Uzeo sam teglu i napunio je s 3 kg svježe ubranih maslina . Masline sam posolio s 5% soli i ostavio 20 dana. Nakon 20 dana prolio sam vodu i izvagao masline te utvrdio da  imam 2,25 kg maslina.

Ovo je sigurno jedan od odgovora. Znači li ovo da se randman utvrđivao na polu suhe masline jer se  je prije uglavnom  odvijala kasna berba i plodovi maslina držali u  moru. Međutim, i pored ovoga,  razlika je još velika.

S ovim će se problemom struka trebati ozbiljnije i profesionalnije pozabaviti jer ovakvih nelogičnosti ima više, a one stvaraju zabunu i sumnje kod maslinara.

Nedjeljko Fistonić

Comment Komentari (1) Share

Komentari
ISKUSTVO by nik

masline sorte oblice preradio 13.11. 2016 randman 10 posto , sljedeća prerada 20.11. radman 14 posto , ista sorta isti maslinik isti red maslina , kao objasniti radman