Savjeti maslinarimaStranica 3 od 7

Utjecaj berbe na kvalitetu i sastav maslinovog ulja 5%

26. 09. 2012.
Berba maslina je  zahtjevan i složen posao za   svakog maslinara. U cilju postizanja    visoke   kvalitete   maslinovog   ulja,  način  berbe predstavlja istovremeno izazov i  rizik. Fiziološko pravilo  je da   zreliji plodovi imaju mekše usplođe, lakše  se   nagnječe, što  treba   imati  na   pameti   kod  izbora načina   berbe.  Ručni   način   berbe bez   ikakvih pomagala potvrđen je kao najbolji u ilju postizanja visoke kvalitete  maslinovog   ulja. Taj način

Komentari(5) Pročitaj više >>

Transport maslina

26. 09. 2012.
Masline se prilikom berbe slažu u kašete. Kašete su plastične i šupljikave sa strane. Ovakve kašeta su najprikladnije i za čuvanje maslina do prerade. Masline koje se odmah nose na preradu, njih u kašetama ne smije biti više od 20 kg., a one koje će se sutra preraditi, ako je to iz nekog razloga potrebno i opravdano, u kašetama ne smije biti više od 10 kg. Masline dovedene na preradu trebaju biti zdrave i neoštećene ( da nisu nagnječene) kao što je slučaj kada se masline transportiraju u prepunim kašetama ili u vrećama mrežaricama. Ubrani plodovi se transportiraju na način da se izbjegne oštećenje plodova. Prerada maslina u ulje se obavlja

Komentari(0) Pročitaj više >>

Utjecaj prerade na kvalitetu ekstradjevičanskog maslinovog ulja

26. 09. 2012.
Po mom iskustvu, na prvom mjestu smatram da je UTJECAJ STROJEVA DALEKO VEĆI I MANJI. Da pojasnim, vrlo je proizvoljno govoriti o postotcima u kojima ULJARA UTJEĆE NA KVALITETU MASLINOVOG ULJA, ako već moram govoriti o postotcima onda bi ja rekao da je utjecaj vrlo rastegnut pojam ili brojkama od 10% do 90% utjecaja. Dakle nakon ovog malog „opreznog“ uvoda smatram da bi čitaocima trebalo pojasniti činjenice koje, realno, utječu na sve faze tretmana maslina tijekom procesa proizvodnje, a slijedom činjenica i na konačnu kvalitetu maslinovog ulja. • Zašto 10% utjecaja: Zato što bilo koja fizička transformacija zahtjeva neke popratne pojave koje utječu na promjene osnovnih sastojaka matičnog medija, u

Komentari(0) Pročitaj više >>Stranica 3 od 7